CCTV.

Kafelek, monitoring wizyjny, monitoring wizyjny. Kafelek IP czy Analog